semiotyk-kulturoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych, w istocie zaś nie wchodzących w zakres kodu. Stąd np. rozprawianie o semiotycznej wartości francuskiego befsztyka z frytkami świadczy o najlepszych intencjach niektórych badaczy, ale nie może prowadzić do stwierdzeń równie przejrzystych jak w odniesieniu do niektórych zagadnień lingwistycznych. Niektóre z twierdzeń semiotyków-kulturoznawców mają wręcz charakter metaforyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furdal, Antoni 2000a. Językoznawstwo otwarte, wyd. trzecie popraw. i uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.