semiotyka-dyskurs

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kwadrat semiotyczny - to najogólniej mówiąc - logiko-struktura, coś „trzeciego” znajdującego się ponad podmiotem i przedmiotem; struktura, która generuje zarówno semiotykę-przedmiot, jak i semiotykę-dyskurs teoretyczny. Kwadrat semiotyczny (prawa go konstytuujące, a więc prawo sprzeczności, przeciwieństwa i presupozycji) - „mówi” badaczem konstruującym dyskurs o równolegle „mówiącej” się semiotyce-pizedmiocie; wszyscy jesteśmy - jako uczestnicy komunikacji kulturowej - tym kwadratem „mówieni”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.