semiperyferium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W historii gospodarczej Europy wyróżnia się dziś trzy kręgi: centrum - północne Włochy, Nadrenia, północna Francja, Flandria i południowa Anglia; semiperyferia - kraje wokół największego skupiska ludności i instytucji ekonomicznych; peryferia - Białoruś, Ukraina, Bałkany, południowe Włochy, południowa Hiszpania, Portugalia. W części wschodniej kontynentu granica przebiega więc podobnie jak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziś - Dziś. Przegląd Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.