semiprinceps

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niora postanowieniom ojcowskim. Co więcej, panegirysta najmłodszego Bolesławica, Kadłubek, nie miał szerokiego polotu Galla, którego zresztą w odpowiedniki partiach wiernie trawestował. Nie znalazłszy u niego ogólnej charakterystyki Krzywoustego, na własny sąd o nim się nie zdobył, określając jedynie nazwą tyranów i semiprinceps wiernych wykonawców postanowień testamentu zmarłego. Toteż czekać trzeba było pełnych 100 lat, aby idea przyświecająca ostatniemu dziełu Krzywoustego, wbrew tendencyjności Kadłubkowej, potrafiła w społeczeństwie zapuścić trwalsze korzenie, a jeszcze dalszych 40 na powtórzenie myśli politycznej zmarłego protoplasty Piastów dzielnicowych, które właśnie przez ponowienie planu Krzywoustego w testamentach Leszka, Probusa i Przemysława doprowadziło w końcu do powstania jednego i niepodzielnego królestwa polskiego. Ale tego zwykle się w rozważaniach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maleczyński, Karol 1975. Bolesław III Krzywousty, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.