semipubliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Olbrzymia masa wydatków dokonywana jest przez szereg budżetowych i pozabudżetowych jednostek publicznych, w tym przez różnego rodzaju instytucje publiczne i semipubliczne, a dalej przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i ich związki, spółki o udziałach państwowych, organizacje społeczne. To jest powodem, iż tego rodzaju wydatki określa się w literaturze socjalistycznej mianem wydatków państwa, mianem wydatków socjalistycznych lub, choć rzadziej, wydatków publicznych. Pojęcie wydatki budżetowe łączone jest w zasadzie z gospodarką budżetową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.