semiseria    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) instrumentalny najczęściej —*■ uwerturą. W zależności od treści dramatu rozróżniamy dwa podstawowe gatunki: o. poważną (opera seria) i komiczną (opera bufia, z której wyłoniła się w 2 poł. XIX w. —► operetka); ponadto istnieje tzw. o. semiseria, czyli o. poważna z epizodami komicznymi. Z uwagi na rodzaj i przewagę współczynników o. wyróżniamy: o. chóralną, o. baletową, —> melodramat (śpiew ulega elimina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.