senatorsko-poselski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W grudniu r. 1688 sporządził testament, w którym kazał się pochować w kościele misjonarzy w Warszawie. Na sejmie w r. 1690 otrzymał pokwitowanie z wyrachowania się z »sum moskiewskich«, z których rachunki przedłożył osobnej komisji senatorsko-poselskiej jeszcze w r. 1687...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.