serodiagnoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przede wszystkim próbowano przy pomocy czystych lipidów i mydeł, których znaczenie dla serodiagnozy kiły coraz bardziej uznawano, wykonać odczyn wiązania i precypitacji. Należy wspomnieć próby Porgesa-Meira z lecytyną, Sachsa-Altmanna z cholesteryną i kwaśną solą kwasu oleinowego, Herzmanna-Perutza z solą glikocholanową + cholesteryną. Drugi szereg prac obejmował...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fleck, Ludwik 1986. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.