sforowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydano wreszcie Liber chamorum. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to „dzieło” ma olbrzymie znaczenie społeczne i historyczne. Demaskuje ono (w osobie autora) ciemnotę i fanatyzm szlachty polskiej, odsłania ciemne strony naszego XVII wieku. Z punktu widzenia socjologicznego odsłania nieustanny proces sforowania się chłopów i mieszczan do stanu szlacheckiego, który jedyny zabezpieczał przywileje — nawet tak proste jak prawo posiadania. Podziwiam szatę naukową, w jakiej ukazano publiczności księgę Waleriana Nekandy Trepki; redaktorzy Włodzimierz Dworzaczek, Julian Bartyś, Zbigniew Kuchowicz dokonali imponującej pracy. Porównanie prawie każdej wiadomości z Li...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwaszkiewicz, Jarosław 1983. Dzieła. Rozmowy o książkach, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.