shogun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) boki podziw. Cesarz musiał się zadowolnić rysunkami tuszem na białym papierze, ale zato jego sala audjencjonalna miała dwa przedpokoje zamiast jednego, na jaki mógł sobie pozwolić shogun: chociaż cesarz zależny był od generała do tego stopnia, że w pewnym okresie mieszkało w Kioto aż trzech władców, których shogun zemerytował jednego po drugim, to jednak protoplasta cesarza narodził się z dziurki w nosie bogini słońca, a generałowie pochodzą ze zwykłego rodu żołnierskiej szlachty... Dopie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Katz, Richard 1938. Włóczęga dookoła świata, wyd. drugie, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.