siatka-minimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ortograficzny (1975)) oraz nowego słownika PWN (Słownik (1978)). Opracowaną nieco na wyrost na podstawie tego zestawienia siatkę haseł należałoby przedstawić jeszcze pewnej liczbie informatorów; poleciłoby się im skreślać te jednostki, które uważają za rzadkie, specjalistyczne lub wręcz nie istniejące we współczesnej polszczy źnie pisanej. Otrzymaną w taki sposób siatkę-minimum warto by potem skonfrontować z listami rangowymi słownika frekwencyjnego (Słownictwo (1974—7)), a także nieco uzupełnić na podstawie własnej intuicji autorów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.