sielskoanielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rowym okresie Oświecenia i w dobie romantyzmu. Sam chłop i jego życie, ukazywane od czasu do czasu w ówczesnej literaturze (przykładem może być niedokończony niestety rys „etnograficzny” ludu wiejskiego w Opisie obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza) służy, jako ilustracja ścierających się przekonań politycznych, a obraz jego kształtowany jest przez panujące mity społeczne. U konserwatystów, apoteozujących odchodzącą nieodwracalnie w przeszłość rzeczywistość feudalno-magnacką wizerunek wsi ukazuje się w barwach sielskoanielskiej harmonii doskonałości. W kręgu zdecydowanych zwolenników reform społecznych rekrutujących się spośród fizjokratów, sytuacja wsi przeduwłaszczeniowej jawi się nieraz w konwencji celowo przejaskrawionej, której zadaniem było ukazanie szczególnie ciężkich warunków życia chłopa. U źródeł tych zainteresowań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.