signantium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak słowa perro. Językowe znaki pies, perro czy kutya nie mają w sobie nic obiektywnego. Jednakże stają się obiektywne na mocy behawioralnych nawyków, czyli przejawów praktyki społecznej, dzięki której używane są w określony sposób na oznaczenie swych signantia. Zauważmy, iż mówiąc Hiszpanowi, że Węgrzy na oznaczenie kota używają słowa kutyak, wykorzystujemy obiektywny charakter hiszpańskiego wytworu językowego zarówno wtedy, gdy uda nam się wprowadzić go w błąd, jak też, gdy to nam się nie uda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.