signifikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autora lepiej, niż on sam siebie rozumie». Zadanie to polega raczej na poddaniu się temu, co mówi ten tekst, temu, do czego się odnosi i co znaczy.”53 Ricoeur odróżnia tu znaczenie od signifikacji, którą w późniejszych esejach zastąpi terminem referencja. Signifikacja aktualizuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.