sintoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podniesieniu...“1)- Wyraźnie łączą się tu dwie funkcje: religijna i rozrywkowa. Pierwsza objawia się w procesji, defiladzie ludzi odświętnie ubranych, niosących posągi i przedmioty kultu, prowadzonych przez kler sintoistyczny. Druga w spektaklu, który odbywa się na określonym miejscu i składa się z popisów żonglerskich i atletycznych, z pantomim, baletów czy nawet pokazów o charakterze półdramatycznym. Chociaż teatr japoński nie da się bezpośrednio wywieść z matzouri, przecie te instynktowne manifestacje sceniczne okazują dobitną przeciwstawność przeznaczenia społecznego, o jaką tu idzie2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.