skłócanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uznano za trwałe te zwłaszcza zawiesiny, które tworzą się podczas skłócania oleju z cieczami śluzowatemi lub alkalicznemi. Nadmieniono też, iż zawiesiny bardzo trwałe dają oleje, zawierające kwasy tłuszczowe wolne oraz że mydła sprzyjają emulgowaniu tłuszczów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.