składniowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roztrząsań gramatyków. W językach klasycznych (i w wielu innych) funkcje te często trudno od siebie odróżnić; tak więc nęcące jest twierdzenie, że jedne z nich dadzą się wyprowadzić z drugich albo że jedne i drugie można wyprowadzić z jakiejś bardziej ogólnej zasady, neutralnej wobec przestrzenno-czasowości i składniowości. Dotyczy to również lokalizujących i gramatycznych funkcji przyimków angielskich (które, jak zobaczymy, można uważać za przypadki rzeczownika). Można by się zastanawiać, czy znaczenie przyimka from w I am from London 'jestem z Londynu’ albo I came from school 'przyszedłem ze szkoły’ nie jest synchronicznie związane ze znaczeniem from w I got the book from John 'otrzymałem książkę od Johna’ i czy znaczenie kierunkowe przyimka to w I went to London 'pojechałem do Londynu’ nie jest związane z przyimkiem to w dopełnieniu dalszym I gave the book to John 'dałem książkę Johnowi’. Żad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.