składniowo-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owo zaś odwołanie się do tematyki i alegorii biblijnej (stanowiące jednocześnie odwołanie się do dawnej kultury wiejskiej) znajduje swój odpowiednik w stylistyce i języku Nowaka. Obok słownikowej archaizacji daje się tu przede wszystkim dostrzec pewna hieratyczność składniowo-retoryczna, osiągana zazwyczaj 2 	Tak więc: Nowak alegorie swoje czerpie nie tylko z Biblii. Nie znaczy to oczywiście, by studiował Henocha czy Talmud; Henoch znany był ojcom Kościoła i poprzez nich alegorie jego mogły przeniknąć do tradycyj katolickiego kaznodziejstwa. Rzecz do zbadania dla przyszłych doktorantów. Można także spytać autora...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Jerzy 1964. Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.