składniowo-znaczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I tu może zabierać głos analiza składniowo-znaczeniowa; ale wystarczy zestawić te wyrazy z takimi, których Pa nie należy do koniugacji -g, -isz (-ysz) np. gryzipacierz, łapikujel, oberwipoła, a przekonamy się, że występujące w środku nie tworzy formy fleksyjnej, jest więc tylko wykładnikiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.