składno

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Słuchaj no, Józiak, masz do ludzi szczęście, my oto z ojcem Jakubem serdecznieśmy ci życzliwi, i pan budowniczy, pan Sarmiewicz, brat pana Marcina, bardzo cię lubi. Żebyś oto, chłopaczku, poszedł do niego, składno ci będzie tak oto poprosić pana budowniczego, żeby się zapytał pana Marcina ni stąd, ni zowąd, czy był przed Świętym Krzyżem i czy mnie widział...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolski, Włodzimierz 1956. Domek przy ulicy Głębokiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.