skłaniałać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ją się wszędzie indziej, ku Rosji, ku Austrii, Francji, Anglii, tylko nie ku nam. Rosja już z racji sw;ego pokrewieństwa plemiennego będzie mogła Polskę łatwo zjednać, nie mówiąc już o tym, że do Rosji zwracają się wszystkie interesy gospodarcze Polski ... Polska słaba, tak samo jak i silna, skłaniałaby się ku Rosji, tak samo niepokojąco działałaby na naszych Polaków, zagrażałaby nam w taki sam sposób, w jaki wszystkie państwa słabe i niezdolne do samodzielnego życia zagrażają pokojowi swych -sąsiadów. Poważniejsze bodaj jeszcze zastrzeżenia budzić musi przyłączenie całej Polski rosyjskiej lub też większej jej części do Austrii“33...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.