skłuwać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i przemyślności. Dawne sposoby polowań (łowów) były bardzo różnorodne. Na terenach zalesionych stosowano samołówki i sieci, w które chwytano zwierzynę, zwłaszcza grubą, i skłuwano oszczepami. Od średniowiecza w ł. europejskim rozpowszechniły się polowania konne z psami (-* gon, myśliwskie psy). Wilki, lisy i zające szczuto w polu chartami. Szczególnie cenione było w Europie —* sokolnictwo (do końca XVIII w.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.