skarbkowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sejm odbywał się jeszcze wtedy — zanim osobny dlań gmach zbudowano — w sali redutowej Teatru Skarbka, co do różnych, mniej lub więcej dowcipnych uwag dawało temat. Sala była niewielka, poboczne pokoje, urządzone na biura, niewygodne, galeria sejmowa bardzo szczupła. Słychać mowy było jednak dobrze, bo architekci nie sadzili się jeszcze za czasów skarbkowskich na akustykę i jakoś akustyka sama z siebie się znalazła. Na estradzie siedział marszałek ks. Leon Sapieha w czamarze, z wielką laską hebanową, którą uderzał w podium, gdy obrady się rozpoczynały albo gdy chciał uciszyć zbyt głośno rozmawiających posłów. Obok marszałka zajmowali miejsce sekretarze sejmowi,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.