skoalizować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fortuna kołem się toczy. Niegdyś monarchowie i potentaci urządzali zjazdy, gdzie się wiązano „świętym przymierzem” na zgubę pragnieniom ludowym; dziś ludy, przeciwko niecnym aspiracjom których nie umiano zawczasu dzielnie wystąpić, próbują porozumieć się i skoalizować, o ile nam się zdaje — niekoniecznie w sprawie długiego życia i dobrego zdrowia swoich dawnych nauczycieli i opiekunów. Oto w Bazylei (5 września) Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników podnosi, rozbiera i rozstrzyga najzawilsze kwestie ekonomii społecznej: kapitału, pracy, kredytu, spółek, własności ziemskiej, tak współdzielczej (kooperacyjnej), jak i osobistej; oto, z drugiej strony, międzynarodowy kongres Ligi Pokoju i Wolności w Lozannie (14 września) radzi i głosuje, w imię jakich to zasad oraz jakim orężem ma być rozstrzygnięta sprawa wschodnia; co zrobić z tą, ostatecznie wbrew wszelkim prawom, rozebraną Polską; czy podobna pojednać mieszczan z chłopami, i tym podobne za „lepszych” czasów niesłychane pytania. Na kongresie w Bazylei niemiecki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żychowski, Marian (red.) 1965. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały. Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.