skoczek-cichociemny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po pierwsze: wolnego złota, jak sugeruje tekst, skoczek nie przywoził, wyłącznie walutę, pieniądze papierowe i złote. Po drugie: pieniądze, zaszyte w lniane pasy, przypominające kształtem ładownice, oddawał natychmiast po dotarciu do placówki albo oficerowi PP (powietrznego przerzutu, przedstawicielowi KG), lub pod jego nieobecność dowódcy placówki na hasło. Fundusze te szły na potrzeby armii (wykup więźniów z rąk niemieckich, zakup broni, gaże oficerów i szeregowych, pomoc udzielana ludności polskiej i żydowskiej). Po trzecie: każdy skoczek-cichociemny posiadał jeden (znów zbyteczna liczba mnoga) kompletny zestaw dokumentów krajowych: ausweiss, kennkartę, ewentualnie urlaubscheinung, odcinek zameldowania, świadectwo szczepienia przeciko tyfusowi, świadectwo szczepienia przeciwko durowi brzusznemu (stan „przykrywki” legalizacyjnej w II połowie 1944 r.). Dzięki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.