skoczowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śpiewu chóralnego: 1) „Der Ostschlesische Sängerbund“, o* bejmujący stowarzyszenia śpiewacze okrę* gów katowickiego, Huty Królewskiej, pszczyńskiego, bielskiego, bialskiego, cie* szyńskiego i skoczowskiego; istnieje od r. 1923...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.