skodyfikować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pisana organizacya władz z królem, radą nieustającą, komisyami wielkiemi, sejmami i sejmikami, określone sądy, wojsko i skarb. Na ogół są to skodyfikowane przepisy z przed sejmu czteroletniego, więc w duchu ustroju stanowego, z elekcyą króla i t. d,; i na nich przecież odbija się choć częściowo wpływ reform, zmienionych pojęć, np. w zniesieniu liberum veto lub w przeprowadzeniu nowej jednostajnej organizacyi miast na wzór ustaw sejmu czteroletniego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.