skojarzeniowo-asocjacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uprawianej przez Przybosia i awangardę krakowską: zestawiając mianowicie obrazy odległe i oddziałujące na siebie przez swe sąsiedztwo, ale nie powiązane na zasadzie skrótu, domagającego się logicznego dopełnienia (jak w eliptycznej i metaforycznej poezji Przybosia), Ważyk osiąga efekt, który nazywa „waloryzacją nieciągłości”. Tę charakterystykę swojej metody przeciwstawia on potocznie stosowanemu jej określaniu jako metody skojarzeniowo-asocjacyjnej, w istocie chodzi bowiem o świadomą konstrukcję, a nie o jakąś écriture mécanique...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.