skojec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) monety brandenburskiej i krzyżackiej z Torunia i Chełmna. Kazimierz zaczął wybijać wzorowane na praskich duże grosze krakowskie (od r. 1338) i częściej używane półgrosze krakowskie, czyli kwartniki (jedna czwarta dawniejszego skojca). Ponieważ jednak wartość kwartnika była sztucznie podniesiona ponad realną wartość kruszcu, nie mogła się na tym poziomie utrzymać w handlu międzynarodowym, wskutek czego albo żądano dopłaty wyrównawczej, albo wracano do używania monety zagranicznej. Nastąpił fatalny spadek kursu kwartnika, co wywołało załamanie się całej Kazirriierzowej reformy monetarnej, a grosze praskie i inne obce waluty krążyły nadal w Polsce bez przeszkód...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.