skojka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skorupek skojki, które zdawały się machinalnie otwierać do szeptania nieskończonych pacierzy i nieskończonych komerażów. Jako gazeta urzędowa, pierwsza musiała wiedzieć; co się gdzie stało na pięć mil dokoła; w kościele nikt nie śmiał zasiąść jćj ławki, na odpuście, w processyi prócz niej celebranta pod boki prowadzić, i nikt uprzedzić jćj w całowaniu patyny. Ostatni ten zaszczyt dowodził wiel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.