skokowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych zmian nie spostrzegliśmy lub nie pamiętamy. Wygląd takich krótkich odcinków przedstawi się więc nam jako coś stałego, nie zmieniającego się. Próba opisu przeżycia w kierunku czasowym prowadzi zatem do rezultatu, który można sformułować w twierdzeniu, że przeżycie psychiczne nie zmienia się ustawicznie, lecz jakby skokowo. Istnieją w nim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreutz, Mieczysław 1949. Podstawy psychologii. Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.