skolektywizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ornej. Władze rumuńskie popierając w zasadzie zasadę socjalizacji, wyrażały otwarcie troskę o nieekonomiczność wielu gospodarstw państwowych. 41 Podobnie w Niemczech Wschodnich kolektywizacja postępowała wolnym krokiem. Jako cel na rok 1961 wyznaczono skolektywizowanie i upaństwowienie 50 proc. ziemi uprawnej. Reżim unikał złożenia obowiązującego oświadczenia co do terminu osiągnięcia całkowitej kolektywizacji. 42 Reżim węgierski także z początku prowadził politykę ostrożną, choć był krańcowy w słowach. W styczniu 1958 „sektor socjalistyczny”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.