skolemowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 283; zob. też: apel funkcja asertywna 346 funkcja emocyjna (emotywna) 137, 176 funkcja estetyczna 137, 141, 176 funkcja fatyczna 137 funkcja języka (użytek języka) 211 funkcja językowa 302 funkcja komunikacyjna 137 funkcja metakomunikacyjna (semiotyczna) 137 funkcja metakulturowa 176 funkcja nazywania 333 funkcja opisująca 283 funkcja poznawcza 327, 328 funkcja referencyjna 137, 176, 352 funkcja reprezentacji 197, 333 funkcja symbolu (symboliczna) 197, 333 funkcja symptomu 196 funkcja wyrażania 283, 333 funkcja znakowa (znaku) 119, 299, 300 — 306 funkcje języka 136, 281 funkcje skolemowskie 33 funktyw 229, 300, 303, 305 gest wokalny 268 gest wskazujący 268 glossematyka 330 gra językowa 27, 33 gra semantyczna 35 gra składniowa 39 graf 122 gramatyka 378 gramatyka adekwatna 367 gramatyka generatywna 364—366, 368 gramatyka ogólna 206, 207, 311 gramatyka przypadka 389 — 392 gramatyka rozumowana 206, 207 gramatyka specjalna 252 gramatyka struktur frazowych 369 gramatyka szczegółowa 311 gramatyka tekstu 38 gramatyka transformacyjna 369 gramatyka uniwersalna 252 hierarchia syntaktyczna 400 hipostaza 269 homonim 266, 267, 270 homonimia 398 • idiolekt 44, 46 ikoniczność zob. znak ikoniczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.