skuteczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go na tory wzniosłych jego przeznaczeń. Chrześciaństwo wskazując człowiekowi prawdziwy jego cel i należną dążność wszelkiej myśli, przywróciło tćż i godność słowu. Już tu nie chodziło o przelotne uciechy wymowy, ale o wpływ jej i trwałą skuteczność na poprawę żywota. Cóż znaczą rozkosze umysłu w porównaniu z zaspokojeniem sumień?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.