slawista-polonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Mnohymi generacemi milovany” (określenie Marie Soutovej33) jest także Sienkiewicz w Czechach. Można nawet zaryzykować opinię, iż jego powieści historyczne stały się integralną częścią czeskiej kultury narodowej, co w pierwszym rzędzie poświadczają liczne tłumaczenia i wydania dzieł (por. m. in. D 59, s. 30-51). O Sienkiewiczu pisali znakomici czescy slawiści-poloniści, jak Karel Krejći, Jiri Krystynek, Jarmil Pelikan, Jiri Becka czy Jan Korzenny34; po dziś dzień obecny jest polski pisarz w czeskich słownikach i encyklopediach, w których również wspomina się o Quo vadis?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Święto­sławska, Teresa 1997. Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.