socjal-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przednich latach. Przypomnieć trzeba, że od wyboru p. Giscard d'Estaing na Prezydenta Republiki była to już druga — po zeszłorocznych wyborach kantonalnych — klęska „większości prezydenckiej”. Ilość gmin, a zwłaszcza miast ponad 30.000 (gdzie się głosuje na zablokowane listy, a nie na poszczególnych kandydatów), które przeszły w ręce socjal-komunistycznej opozycji była tak wielka, że spowodowała natychmiastową zmianę rządu. Jednocześnie otwarta została kampania wyborcza do przyszłorocznych wyborów prlamentamych, które zadecydują o losach Francji na długie lata. Na marginesie ostatniej kampanii wyborczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo