socjaldemokratyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cze przed zdobyciem dyktatury proletariatu” 68. Pogląd o możliwości utworzenia rewolucyjnego rządu robotniczo-chłopskiego z udziałem komunistów w drodze kombinacji parlamentarnych był, jak się wydaje, mało realny, zwłaszcza w ówczesnych warunkach polskich i po nieudanych eksperymentach z socjaldemokratyczno-komunistycznymi rządami w Saksonii i Turyngii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolebacz, Bogdan 1984. Komunistyczna Partia Polski 1923-1929. Problemy ideologiczne, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo