socjalistyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Partidul Comunist al Romania, utworzona w maju 1921 na zjeździe rum. Partii Socjalistycznej. Do 1922 działała pod nazwą Socjalistyczno-Komunistyczna Partia Rumunii. Od 1924 zdelegalizowana, w warunkach prześladowań i represji ze strony władz państw, kierowała walką klasy robotn. przeciw rządom burżuazyj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo