socjo-patologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tym razem bunt miał bardziej sprecyzowany kierunek, czego wynikiem był bardziej szczegółowy temat konkursu. W moim mianowicie odczuciu bogata literatura przedmiotu, te wszystkie dywagacje specjalistów od socjologii rodziny, fizjologii miłości, psychologii i pedagogiki, socjo-patologii i moralności ujmują zagadnienie od strony społecznych efektów związku „ich dwojga”. Jeżeli nawet diagnozy i dobre rady ludzi nauki dotyczą spraw indywidualnych, w ich jednostkowym mikrowymiarze, to i tak są one do dna przeracjonalizowane, a w swej intencji zmierzają do „użytkowych korzyści”. W naukowym obrazie miłości brak elementu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.