socjokonstruktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niach socjologicznych: od tradycyjnego ujęcia, ignorującego fenomen dyferencjacji płci jako kategorii społecznej stratyfikacji, do socjokonstruktywistycznego punktu widzenia, według którego płeć jest jedną z najważniejszych kategorii strukturalnych, organizującą i aranżującą społeczną oraz kulturową przestrzeń człowieka. Pojmowanie płci jako relewantnej kategorii społecznej jest punktem wyjścia szeroko zakrojonych, interdyscyplinarnych studiów {gender studies), zajmujących się społeczno-kulturowym wymiarem płci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo