socjologiczno-diagnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na całej Białorusi - zdaniem R. P. Płatonowa - istnieje aktualnie około 800 punktów oficjalnego kultu religijnego różnych wyznań19, w tym, jak wiemy, 97 katolickich. Ale życie religijne budzi niepokój władz radzieckich, dlatego prowadzi się zarówno badania socjologiczno-diagnostyczne jak i nimi podbudowaną bardzo intensywną akcję ateizacji. Wyniki tych badań są skrzętnie przechowywane w Archiwum Partii w Mińsku20. Z ujawnionych danych wynika bardzo poważne zainteresowanie ludności zarówno katolickiej jak i prawosławnej życiem religijnym. A oto niektóre informacje:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo