sonotron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na. (W tym punkcie kompozytor nie zrealizował tego, o co mu chodziło: zamiast przemian materiałowo - akustyczno - przestrzennych słuchacz dostrzega tylko wtopienie w zewnętrznie mu narzuconą ca¬ łość, zamiast uchwycić przestrzenne układy dynamiczne, słuchacz odbiera je statycznie, co bynajmniej nie jest jego winą, lecz niedoskonałej mimo wszystko idei kompozytora; autor może co prawda zawsze dysponować swobodnie samą muzyką, nigdy jednak nie będzie w stanie determinować rodzaju odbioru w sensie i zakresie psychologicznym, a nawet — psychofizycznym. Idea Xenakisa określona jest nazwą sonotronu; takim sonotronem może być nie tylko orkiestra.) Idea topofo.niczna iest dla nowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.