sorbityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skania optymalnych własności mech. (możliwie dużej wytrzymałości na rozciąganie i dużej —*■ udarności) przy zachowaniu możliwości obróbki skrawaniem. Takie własności stali osiąga się przez odpuszczanie wysokie i uzyskanie w ten sposób struktury sorbitycznej (—► sorbit). Przez u.c. można podwyższyć wytrzymałość stali węglowej o 50%, a stali stopowych o 100%. Dalsze zwiększenie wytrzymałości jest możliwe, lecz stosuje się rzadziej, ponieważ powoduje znaczne zmniejszanie udarności. Zastosowane do wyrobów walcowanych, od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.