sowiet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów są już związane z rządem sowieckim. W r. 1918 Lenin z właściwym sobie, rozumem praktycznym pierwszy wyciągnął rękę do burżuazji, ofiarowując jej funkcję »doradców technicznych« w'budownictwie państwa socjalistycznego. Ręki tej burżuazja nie przyjęła, stając na stanowisku bojkotu sowietów, a Leninowi dalej iść nie pozwolili zagorzalcy klasowi w jego szeregach. Ale zczasem bolszewicki przymus do pracy w instytucjach rządowych, oraz nieubłagane konieczności gospodarcze — »rozpowszechniony przesąd, że trzeba jakoś żyć«, jak mówi Ibsen w »Norze« — skłoniły tę inteligencję, która ocalała od śmierci i więzień, do wstępowania w coraz większej ilości w rzędy pracowników sowieckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.