specjalista-manager

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od pocz. XX w. pojawiają się tzw. technokratyczne koncepcje p., szczególnie aktualne w okresie po II wojnie światowej. Za twórcę uważa się Th. Veblena, kontynuatorem jest przede wszystkim J. Bumham, wg którego w czasach współczesnych własność kapitalistyczna przeszła w ręce specjalistów-managerów; p. zaś, zdaniem przedstawicieli tych teorii, nie ma charakteru klasowego, gdyż rządzone jest przez ekspertów; koncepcję rządów ekspertów głosi m.in. W. Lippman...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.