specjalista-pracownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na nieszczęście — plan urzeczywistnienia tych zamiarów, o ile naszkicowano go w odezwie, plan — jest słaby. I dowodzi jaśniej niż słońce, że „grono specjalistów-pracowników, finansistów oraz rzetelnych filantropów” uczciwą pracę swoją rozpoczęło niedbale niby kontredansa na familijnym wieczorku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1964. Kroniki. T. 14, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.