specjalista-wynalazca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście ogromna część inżynierów chciałaby pracować w ruchu, ale rozbudowane antybodźce odpychają ich od zarządzania, i wielu świetnych kierowników, których brak tak dotkliwie odczuwa nasza gospodarka (industrializacja bowiem wymaga nie tylko specjalistów-wynalazców, ale w równym stopniu dobrych administratorów, organizatorów), przechodzi często na specjalizację techniczną, nie mając odpowiednich ku temu zdolności ani zainteresowań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam 1967. Płynność i stabilność kadr, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.