specjalistyczno-obronny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Specjalistyczno-obronna funkcja ludowego wojska, jego funkcje wewnętrzne, usytuowanie przez partię armii nowego typu w społecznym mechanizmie życia sprawiają, że pojęcie więzi wojska ze społeczeństwem, z klasą robotniczą, nabrało nowych wartości. W wyniku socjalistycznych prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kacała, Henryk 1974. Oręż narodu dziełem partii. Szkice o roli partii w Siłach Zbrojnych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.