specjalistyczno-zawodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1959 Pracownia Historii Filozofii Średniowiecznej i Pracownia Bibliografii Filozofii Średniowiecznej zostały połączone w jeden Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem prof. J. Legowicza. Kontynuując prace badawcze podjęte w obu pracowniach, przez pierwsze cztery lata główny nacisk położono w Zakładzie na specjalistyczno-zawodowe szkolenie młodej kadry naukowej. W wyniku tego planowego' wysiłku Zakład poza jednym profesorem posiada obecnie 6 pracowników z tytułem doktora i 1 magistra, który znajduje się w przeddzień obrony swojej pracy doktorskiej. Na zasadzie prac zle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.