specjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polski czytelnik po przeczytaniu tej książki odczuwa też pewien żal, bowiem wiele problemów omówionych jest zbyt zwięźle, są tu fragmenty bardzo skrótowe, nieledwie przypominające szkice. Autorzy często zadowalają się zarysowaniem problemu i metody, odsyłając do prac oryginalnych, a te właśnie z reguły są po prostu niedostępne, bo drukowane w specjalistycznych czasopismach zachodnich. Z tego tytułu mała ta książeczka o formacie kieszonkowym powinna mieć — ze względu na swą ważką treść — przynajmniej trzykrotnie większą objętość, bowiem jej zwięzłość graniczy czasem z hermetycznością; odczuwa się poza tym brak większego materiału ilustrującego niektóre metody (ogromnie bogaty przegląd metod ilościowych w typologii wraz z materiałem ilustrującym ich zastosowanie zmieścili autorzy na sześćdziesięciu stronach!)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo